Adakah Perlindungan Kemalangan Diri Penting?

Mari kita membincangkannya hari ini!

Perlindungan kemalangan diri melindungi anda daripada beban kewangan jika sesuatu berlaku kepada anda dalam kemalangan itu. Memberikan pampasan kewangan kepada anda sekiranya:

  • Kecederaan
  • Hilang Upaya Kekal
  • Kematian Akibat Kemalangan

Jadi, perlindungan kemalangan diri adalah penting!

Oleh itu, jangan lupa untuk menambah perlindungan kemalangan diri apabila memperbaharui insurans kenderaan anda pada masa akan datang