Adakah Premium Insurans Anda Akan Meningkat Selepas Kemalangan?

Malangnya ya. Membuat tuntutan hampir selalu membawa kepada peningkatan dalam premium insurans kereta anda.

Anda juga berkemungkinan kehilangan Diskaun Tanpa Tuntutan (NCD) terkumpul anda. Walau bagaimanapun, ia bergantung pada jenis tuntutan yang anda buat

Jadi, Bagaimanakah Kemalangan Kereta Akan Mempengaruhi Premium Insurans?

Kadar Premium Lebih Tinggi Semasa Pembaharuan
Premium insurans anda akan meningkat semasa pembaharuan seterusnya jika anda didapati bersalah atas kemalangan tersebut,

Diskaun Tanpa Tuntutan Kesan (NCD)
Membuat tuntutan salah untuk kemalangan hampir pasti akan menjejaskan tahun NCD anda. Jika anda mengalami kemalangan, kos asas premium anda mungkin akan meningkat.

Kesimpulannya, ingatlah untuk sentiasa berhati-hati memandu di jalan raya bagi menjamin keselamatan diri dan juga pemandu lain